Nyheter

Chevron
Förebyggande arbete för framtida publikmatcher

Förebyggande arbete för framtida publikmatcher

Elitfotbollen gör sig redo att öppna upp läktarna på nytt. Parallellt med det läggs ett visst fokus på det förebyggande arbetet att freda samhället mot framtida virus.
– Vi har sedan i somras ett samarbete med Pandemifonden som främjar kunskap och forskning och som förhoppningsvis bidrar till att vi aldrig hamnar i den här situationen igen, säger Mats Enquist, generalsekreterare på Svensk Elitfotboll.

Samtidigt som samhället gör sig redo att öppna upp pågår ett arbete med att förhindra kommande epidemier och pandemier. Svensk Elitfotboll har sedan i somras ett samarbete med Pandemifonden. Pandemifonden är en ideell förening som bildades 2009 och består av cirka 250 ledande virusforskare vid svenska universitet. Föreningens vision är att stärka svensk virusforskning så att forskningen kan hjälpa samhället i stort. Bland annat genom att forska fram nya läkemedel, men också genom att bidra med kunskap som kan behövas i olika sammanhang.

– Pandemin är i första hand något som drabbar hela samhället, men det påverkar också elitfotbollen och möjligheten till att ha publik på våra matcher. Vi vill inte ha ett nytt virus som lamslår samhället och kan vi vara med och påverka det genom att stötta Pandemifonden så är det ett enkelt val, säger Mats Enquist.

WHO har under 2000-talet utlyst flera globala nödlägen utöver covid-19, bland annat svininfluensan och ebola-viruset. Alla nödlägen har orsakats av olika virus. I framtiden förväntas fler virusorsakade utbrott och pandemier. 

Pandemifonden menar att virusforskning är viktig för att det fortfarande finns ett hundratal virus som vi inte känner till. För elitfotbollens del är det viktigt att främja kunskap och forskning om virus men även kring hur man på bästa sätt samagerar med samhällets aktörer under en pandemi, med relevanta och träffsäkra skyddsåtgärder.

Läs mer och stötta Pandemifonden här.