Nyheter

Chevron
IFK Göteborg-GAIS ska spelas klart

IFK Göteborg-GAIS ska spelas klart

Samtliga inblandade parter i måndagens avbrutna cupmatch IFK Göteborg-GAIS – de båda föreningarna samt SvFF och SEF – är av uppfattningen att matchen ska fullföljas. Detta i enlighet med det enhälliga beslut som fattats vid Representantskapsmöte, det vill säga att samtliga matcher så långt det är möjligt ska avgöras på spelplanen.

GAIS har anfört att de förutsättningar som gällde vid beslutstillfället måndag kväll i anslutning till matchen ändrats, varför man anser det befogat inte återuppta matchen tisdagen klockan 14.00 så som beslutats. IFK Göteborg har varit tillmötesgående i den delen och även SvFF och SEF anser det befogat att senarelägga återupptagandet av matchen till annan speldag.

SvFF för en dialog med föreningarna för att försöka hitta en tidpunkt då matchen kan spelas färdigt. Ambitionen är att matchen ska spelas klart före avslutande omgång i gruppspelet.

SvFF:s Tävlingskommitté kommer att sammanträda och besluta formellt i frågan. Tävlingskommitténs beslut kommer att kommuniceras så snart man hunnit sammanträda.

Läs mer på SvFF:s hemsida.

FOTO: Bildbyrån