Nyheter

Chevron
”Vi tror på individuella åtgärder som ett hållbart arbetssätt”

”Vi tror på individuella åtgärder som ett hållbart arbetssätt”

I en publikundersökning gjord av Upplevelseinstitutet uppger 94% av alla elitfotbollsbesökare i landet att de känner sig trygga inne på arenan och i inledningen av årets säsong så stod det klart att publikantalet på arenorna i Allsvenskan har ökat med 4.5% jämfört med den senaste publiksäsongen 2019. Av de cirka 2,5 miljoner arenabesök som görs varje år på matcherna i Allsvenskan och Superettan så är det endast ett fåtal individer som begår ordningsstörningar. Likväl måste svensk elitfotboll givetvis ta ansvar för att motverka och hantera de störningar som ändå inträffar.

Varje säsong spelas det totalt 480 matcher i Allsvenskan och Superettan. Merparten omgärdas av en hög stämning och fantastiska tifon. De allra flesta fotbollsmatcher genomförs utan misstanke om brott eller risker för besökare, dock finns ett fåtal individer som bryter mot ordningen kring vissa fotbollsmatcher på elitnivå vilket skapar konsekvenser för alla besökare.

Inför den här säsongen förändrades säkerhetsarbetet på svenska elitfotbollsarenor till att, i de fall ordningsstörningar sker, lägga fokus på att identifiera och lagföra de individer som gjort sig skyldiga till lagöverträdelser, snarare än kollektiva bestraffningar. Svensk Elitfotboll och Polisen har full samsyn om att det är rätt väg att gå.

”För varje komplext problem finns det en enkel lösning, och den är fel”.

Att förändra ett beteende är något som tar tid och kräver en långsiktig strategi. Samma sak gäller för samhället i stort såväl som på svenska fotbollsarenor. Det kräver också samsyn och samverkan, samt gemensamt fokus på de åtgärder som ger rätt effekter.

Prio ett är att klubbarna fortsätter sitt arbete för att skapa välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla arrangemang på landets arenor. Matcherna i Allsvenskan och Superettan är ofta välbesökta och är mycket väl arrangerade. 

Den dialog som funnit med polisen de senast åren har kretsat runt arbetsmetoderna för att se till att svensk lagstiftning efterlevs inne på arenorna i Allsvenskan och Superettan. Debatten har rört vilka metoder som används och mot vilka de riktar sig.

När Polisen presenterade sina fokuspunkter för säsongen 2022 så var det tydligt att dessa gick väl ihop med elitfotbollens sätt att tänka. 

  • Skärpta villkor kring hot och våld mot blåljuspersonal på arenor.
  • Pyroteknik är olagligt, men ska bedömas utifrån säkerheten som helhet vid villkorsgivning.
  • Förbättrad dialog och förtydligande av matcharrangörers ansvar.
  • Fokus på individer som begår brott och ordningsstörningar

Svensk fotboll genom Svenska Fotbollförbundet och Svensk Elitfotboll anser att samsyn och samverkan är helt rätt väg att gå i den här frågan. Årets ändrade fokus på säkerhetsarbetet med att fokusera just på de individer som begår brott, den så kallade exkluderingsstrategin, är också ett arbets- och förhållningssätt som stöttas av Polisen. 

I dag har Svensk Elitfotboll full samsyn gällande exkluderingsstrategin, och en utmärkt samverkan med Polisen kring denna strategi. 

De incidenter som tyvärr ändå inträffar på arenorna ibland hanteras i linje med den nya strategi som svensk fotboll och Polisen gemensamt anser vara den långsiktigt rätta.

De fåtal personer som begår brott arbetar svensk elitfotboll med att försöka identifiera, och de kommer då att bli föremål för åtgärder som till exempel böter, arrangemangsavstängning och/eller tillträdesförbud. Detta sker i samverkan mellan polis, åklagare och föreningarna.

Det är ett långsiktigt arbete att utföra och effekten av detta utvärderas löpande i samråd med Polisen och klubbar samt diskuteras med supporterföreträdare. Efter 1.5 månad med det här arbetssättet så är det alldeles för tidigt att säga hur framgångsrikt arbetssättet är men detta är något som hela svensk fotboll och Polisen tror på.